Antisemitismus 1945 – 1989

Státní politika proti Židům v Československu

Předkládaná antologie není jen materiálovým příspěvkem k již už dost široké paletě témat soudobých dějin, ale nabízí možnosti, jak v širší historické perspektivě tematizovat otázku existence xenofobie, především v její státní, oficiální podobě. Reflektuje hlavně řadu státních politik, které obsahovaly nepřípustné příměsi rasové nebo kulturní xenofobie, a mediální produkci, která tyto státní politiky popularizovala a propagovala. Učitelé v ní najdou antisemitské karikatury z 50. let 20. století, ale i televizní publicistiku z období tzv. normalizace se silným „antisionistickým“ nábojem.

→ Pokračovat na obsah
<