O projektu

Projekt „Antisemitismus 1945 – 1989. Státní politika proti Židům v Československu“ vznikl v rámci činnosti oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů.

Autorský tým:

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D., Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
Mgr. Jan Machala, FF Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph. D., Ústav pro studium totalitních režimů
PhDr. Soňa Semotánová, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha, Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o., Praha 4

Recenzovali:

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D., Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Mgr. Michal Frankl, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv dějin AV ČR

ISBN: 978 – 80-87912 – 43-0

<