Karikatura

Moše Dajan v dobové československé perspektivě

02-2-Izrael(srpen1967)

Komentář

Moše Dajan (1915 – 1981) byl izraelský voják a politik. Narodil se v Palestině, byl tedy sabra (v Izraeli narozený Žid). Od roku 1929 se angažoval v  poloilegální vojenské židovské organizaci Haganah. Během druhé světové války bojoval v řadách britské armády proti mocnostem Osy na Předním východě. Během tohoto konfliktu obdržel dokonce vysoké britské vojenské vyznamenání a byl raněn. Od té doby nosil charakteristickou pásku přes oko. Po vzniku státu Izrael působil v izraelské armádě, bojoval v první izraelsko-arabské válce i ve válce sinajské. V šedesátých letech působil na politické scéně jako poslanec a později ministr za různé levicové strany. V roce 1967 byl ministrem obrany a hlavní ikona šestidenní války. Ve vztahu k Arabům patřil k „jestřábům“, tedy k zastáncům tvrdého a nekompromisního postupu, nicméně byl schopen i pragmatického uvažování, což prokázal po jomkipurské válce.

Tipy do výuky

Nechte žáky vyhledat na internetu životopis Moše Dajana. Konfrontujte jej poté s intencí karikatury.

Aktivity pro žáky

  • Jaký je podle vás cíl karikatury?
  • Při jaké události přišel Moše Dajan o oko? Najděte si potřebné informace na internetu. Co to vypovídá o karikatuře?

Materiál k pramenu ke stažení

Zdroj:

časopis Dikobraz, srpen 1967

<