Karikatura

Zbraně pro Izrael

image

Komentář

Karikatura z roku 1956 upozorňuje na marginální aféru kolem pašování zbraní do Izraele. Samotná zpráva je objektivním popisem faktu, ale v kombinaci s karikaturou dostává protiizraelský náboj. Kritizuje se zde izraelský a americký militarismus. Západní zdroj dodává zprávě důvěryhodnost. V atmosféře studené války představovala zpráva ze Západu, která potvrzovala vlastní cíle, dvojnásobnou výhodu. Karikatura vyšla v souvislosti se stupňujícím se napětím mezi Egyptem na straně jedné a Velkou Británií a Francií na straně druhé. O dva týdny později byl průplav znárodněn a na podzim došlo k válce.

Tipy do výuky

Karikaturu můžeme využít jako východisko k brainstormingu o proměnách arabsko-izraelských vztahů v druhé polovině 20. století. 

Kontextem karikatury je Suezská krize. Můžeme z této situace vyjít a ptát se po kořenech konfliktu (co mu předcházelo?) i po následcích (jak se konflikt vyvíjel dále?). Karikatura tak může posloužit jako motivační nástroj pro úvod do problematiky arabsko-izraelských vztahů.

Aktivity pro žáky

  1. Proč byla asi tato karikatura otištěna? Co chtěla sdělovat?
  2. Proč použil časopis Dikobraz zprávu ze západního tisku (tedy z ideologicky nepřátelského tábora)?
  3. Hledejte za pomoci učebnice i dalších zdrojů důvody k takto formulovanému postoji. Jaký byl mezinárodní kontext této karikatury?

Materiál k pramenu ke stažení

Zdroj:

časopis Dikobraz, červenec 1956

<